Bydgoszcz ul. Koronowska 5, tel. 698 750 102

 

Godziny

Aktywność dziecka

6.00-8.15

·         Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w Tym:  tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe

·         Indywidualna praca z dzieckiem, w tym:  rozwijająca percepcje słuchową, wzrokową, grafomotorykę  (dzieci starsze)

·         Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, integrujące grupę, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe

8.15-8.30

·         Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i ze śpiewem

8.30-9.00

·         Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

·         I śniadanie

·         Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

9.00-10.00

·         Zajęcia dydaktyczne:  aktywność: językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, techniczna, teatralna

10.00-11.00

·         Pobyt na powietrzu, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,  obserwacje przyrodnicze, zabawy swobodne, spacery (dzieci młodsze)

·         Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne

11.00-11.30

·         Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

·         II śniadanie

·         Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

11.30-13.00

·         Odpoczynek- leżakowanie ( dzieci 3-letnie)

·         Pobyt na powietrzu, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy swobodne, prace gospodarcze, ogrodnicze, spacery, , wycieczki ( dzieci starsze)

·         Zabawy swobodne w sali według zainteresowania dzieci

13.00-13.30

·         Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

·         Obiad

·         Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

13.30-17.00

·         Ćwiczenia relaksacyjne, w tym: słuchanie muzyki, literatury dziecięcej,  opowiadań nauczyciela, gimnastyka relaksacyjna, ćwiczenia oddechowe

·         Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: dydaktyczne, badawcze, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, gry dydaktyczne ( starsze dzieci)

·         Zabawy swobodne w Sali indywidualne lub w zespołach, w tym:  tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, pobyt na powietrzu

·         Prace porządkowe, czynności organizacyjne, w tym: podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego