Bydgoszcz ul. Koronowska 5, tel. 698 750 102

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

  • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych dziecka,
  • pomoc indywidualna. Do psychologa można zgłosić się w trakcie jego dyżuru w przedszkolu. Rozmawiać można nie tylko o problemach dziecka, ale także o jego zdolnościach.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia oraz specjaliści; w szczególności: psycholodzy, logopedzi, we współpracy z:

  1. rodzicami;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci

W naszym przedszkolu odbywają się konsultacje psychologa w następujących dniach:

 

 Zajęcia prowadzone z logopedą:

poniedziałek: 9.30-11.30

środa: 9.30-11.30

czwartek : 9.30-11.30

piątek: 9.30-11.30

 

Dyżur logopedy:

ŚRODA: 16.15-17.00