Bydgoszcz ul. Koronowska 5, tel. 698 750 102

W naszym przedszkolu odbywają się następujące dyżury specjalistów: 

PSYCHOLOG w następujących dniach:

w każda wtorek od godziny: 15-17 (po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica chęci  konsultacji u pracownika przedszkola) 

LOGOPEDA  w następujących dniach: 

każda środa ostatniego miesiąca- ( po wcześnieszym zgłoszeniu przez rodzica chęci konsultacji u pracownika przedszkola) 

DYŻUR DYREKCJI: ( po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica chęci konsulatacji u pracownika przedszkola) 

środa: 8.30-10.00  15.00-17.00

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

  • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych dziecka,
  • pomoc indywidualna. Do psychologa można zgłosić się w trakcie jego dyżuru w przedszkolu. Rozmawiać można nie tylko o problemach dziecka, ale także o jego zdolnościach.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia oraz specjaliści; w szczególności: psycholodzy, logopedzi, we współpracy z:

  1. rodzicami;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci