Bydgoszcz ul. Koronowska 5, tel. 698 750 102

Przedszkole proponuje różnorodne formy współpracy z rodzicami:

 

  • Organizacja zebrań ogólnych i grupowych:

- których celem jest poinformowanie rodziców o kierunku pracy przedszkola, zadaniach wychowawczych i

kształcących w bieżącym roku szkolnym.

- poinformowanie o osiągnięciach i umiejętnościach dzieci zdobytych w ciągu całego roku szkolnego,

 

  • Zajęcia otwarte dla rodziców:

- umożliwiają  obserwację przez rodziców umiejętności własnego dziecka

 

  • Dyżury nauczycielskie:

- umożliwiają pozyskanie informacji o dziecku, o sukcesach i kłopotach w rozwoju

 

  • Rozmowy indywidualne:

- celem ich jest rozwiązywanie problemów,

- wymiana poglądów,

- ujednolicenie pracy dydaktyczno- wychowawczej,

- udzielenie rad i wskazówek

 

  • Zajęcia adaptacyjne:

- głównym celem tych zajęć jest złagodzenie trudności związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu poprzez zabawy

muzyczne, muzyczno-ruchowe, plastyczne

- rozmowy z rodzicami i dziećmi

 

  • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  • Kąciki grupowe dla rodziców:

- w których zamieszczane są zadania dydaktyczno-wychowawcze,

- teksty piosenek i wierszy, których aktualnie uczą się dzieci,

- informacje o wycieczkach, spotkaniach, uroczystościach,

- eksponowane są prace plastyczno- techniczne dzieci

 

  • Drukowanie przedszkolnego pisemka " Przedszkolne nowinki"

- w którym zamieszczone są ciekawe artykuły i porady z zakresu wychowania przedszkolnego

 

  • Kącik dla rodziców:

- w którym przedstawione są bieżące informacje,

- umieszczane są artykuły odnośnie nowinek wydawniczych i ciekawe porady pedagogiczno-wychowawcze

 

  • Współudział rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych:

- Bal karnawałowy,

- Dzień Matki,

- Dzień Babci i Dziadka,

- Festyn rodzinny,

- konkursy dla dzieci i rodziców,