Plan dnia

Plan dnia

GODZINY

AKTYWNOŚĆ DZIECKA

6:00-8:15

Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym:  tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe.

Indywidualna praca z dzieckiem, w tym:  rozwijająca percepcje słuchową, wzrokową, grafomotorykę  (dzieci starsze).

Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, integrujące grupę, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe

8.15-8.30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i ze śpiewem.

8.30-9.00

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

I śniadanie.

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

9.00-10.00

 Zajęcia dydaktyczne:  aktywność: językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, techniczna, teatralna.

10.00-11.00

Pobyt na powietrzu, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,  obserwacje przyrodnicze, zabawy swobodne, spacery (dzieci młodsze).

Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne.

11.00-11.30

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

II śniadanie.

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

11.30-13.00

Odpoczynek: leżakowanie (dzieci 3-letnie).

Pobyt na powietrzu, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy swobodne, prace gospodarcze, ogrodnicze, spacery, wycieczki (dzieci starsze).

Zabawy swobodne w sali według zainteresowania dzieci.

13.00-13.30

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

Obiad.

Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

13.30-17.00

Ćwiczenia relaksacyjne, w tym: słuchanie muzyki, literatury dziecięcej,  opowiadań nauczyciela, gimnastyka relaksacyjna, ćwiczenia oddechowe.

Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: dydaktyczne, badawcze, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, gry dydaktyczne (starsze dzieci).

Podwieczorek dla dzieci.

Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym:  tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, pobyt na powietrzu.

Prace porządkowe, czynności organizacyjne, w tym: podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego.

Przewiń na górę