Współpraca z rodzicami

Oferta współpracy z rodzicami

Przedszkole proponuje różnorodne formy współpracy z rodzicami:

1. Organizacja zebrań ogólnych i grupowych:

 • których celem jest poinformowanie rodziców o kierunku pracy przedszkola, zadaniach wychowawczych i kształcących w bieżącym roku szkolnym,
 • poinformowanie o osiągnięciach i umiejętnościach dzieci zdobytych w ciągu całego roku szkolnego.

2. Zajęcia otwarte dla rodziców:

 • umożliwiają  rodzicom obserwację umiejętności własnego dziecka.

3. Dyżury nauczycielskie:

 • umożliwiają pozyskanie informacji o dziecku, o jego sukcesach i kłopotach w rozwoju.

4. Rozmowy indywidualne:

 • celem ich jest rozwiązywanie problemów,
 • wymiana poglądów,
 • ujednolicenie pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 • udzielenie rad i wskazówek.
 • głównym celem tych zajęć jest złagodzenie trudności związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, plastyczne,
 • rozmowy z rodzicami i dziećmi.

6. Pomoc w nawiązaniu kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

7. Współudział rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych:

 • Bal karnawałowy,
 • Dzień Matki,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Festyn rodzinny,
 • konkursy dla dzieci i rodziców.
Przewiń na górę